0 Producten (0)

Burpees

Burpees Burpees

Druk een keer op en ga staan. Maak een springende beweging omhoog en schakel vervolgens gelijk terug in opdrukhouding.
Herhaal dit tot het aantal gewenste herhalingen behaald is.

TIP: zorg dat het één vloeiende beweging is